🔴 اطلاعیه جلسه شورای آموزگاران 🔴

بدینوسیله به اطلاع دانش آموزان عزیز و همکاران محترم می رساند به دلیل برگزاری جلسه شورای آموزگاران در روز چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ، دانش آموزان عزیز راس ساعت ۹ صبح در مدرسه حضور یابند. حضور کلیه همکاران محترم تمام وقت و پاره وقت در جلسه از ساعت ۷:۳۰ صبح الی ۹ در نمازخانه دبستان همراه با صرف صبحانه الزامی می باشد. 💥 اولیاء محترم نسبت به ایاب و ذهاب به موقع دانش آموزان هماهنگی های لازم را انجام دهند.

فهرست