برپایی نمایشگاه غذا از غذاها و دسر های تهیه شده توسط دانش آموزان با کمک خانواده

این نمایشگاه همزمان با آغاز زمستان از ساعت ۹ صبح امروز شنبه ۲ دی ماه تا ساعت ۱۳:۳۰ در محل نمازخانه دبستان دایر گردید و با استقبال پرشور دانش آموزان همراه شد. در ابتدای این نمایشگاه بسته های غذایی قیمت گزاری گردید و سهمی از فروش به عنوان مصرف امور خیریه مقرر گردید.
باتشکر از زحمات اعضای محترم انجمن ،خانواده های گرامی ودانش آموزان، مهمانداران عزیز و شرکت کنندگان در نمایشگاه غذا

فهرست