برگزاری محفل حضوری انس با قرآن کریم در نمازخانه دبستان با حضور دانش آموزان پایه چهارم و پنجم
در این محفل نورانی ضمن تلاوت آیاتی از جزء سی ام قرآن کریم ،تعدادی از دانش آموزان نیز به تلاوت پرداختند و در پایان با چند سوال و جواب قرآنی این مراسم خاتمه یافت.

فهرست