🎤 برگزاری همایش حضوری آموزش خانواده 🧩
باموضوع: مهارت های کار با کودکان ابتدایی 💫 باحضور ارزشمند جناب آقای دکتر محمد علی زنجانی معاون آموزش ابتدایی شهرستان های شرق استان تهران این همایش از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷ روز یکشنبه ۲۰ اسفند در فرهنگسرای قلم با حضور جمع کثیری از اولیاء محترم دبستان برگزار گردید.
فهرست