💫جلسه شورای مدرسه در تاریخ 13 تیرماه جهت اتخاذ تصمیماتی پیرامون برگزاری اردوهای دانش آموزی در کلاس های پایگاه تابستانی برگزار گردید . در این جلسه پیرامون تعداد و محل برگزاری اردوها تصمیماتی گرفته شد.💫

فهرست