فضا ها و امکانات مدرسه

این مجموعه شامل 16 کلاس آموزشی ، 1 اتاق سایت ، 1 نمازخانه و 4 اتاق اداری می باشد

فضا و امکانات
فهرست