فضا ها و امکانات مدرسه

این مجموعه شامل 14 کلاس آموزشی ، 1 نمازخانه ، 6 اتاق اداری ، 1 موتورخانه می باشد . در سال جاری با همت معاونت اجرایی ، معاونت پرورشی و مدیریت محترم و پیگیری معاونین محترم موسسه تعمیرات ، نوسازی ، رنگ آمیزی محوطه و تعویض تابلو دبستان شهدای موتلفه اسلامی دماوند صورت گرفت .

فهرست