مدیریت پیش دبستان و دبستان پسرانه دماوند

مدیریت مقطع

جناب آقای قاسمی

سوابق علمی و کاری

متولد سال 1342

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی آموزش ابتدایی

25 سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش

18 سال سابقه مدیریت مدارس موتلفه اسلامی

و…

فهرست