مدیریت پیش دبستان و دبستان پسرانه دماوند

مدیریت مقطع

جناب آقای اسماعیل خلیلی

سوابق علمی و کاری

متولد سال 1337

آموزگار مقطع ابتدایی 10 سال

مدیریت مقطع ابتدایی 19 سال

معاونت آموزشی مقطع ابتدایی 2 سال

مجموعاً 31 سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش

* اسماعیل خلیلی فرزند علی ، برادر شهید جواد خلیلی بازنشسته فرهنگی دارای 31 سال سابقه فرهنگی ، آموزشی و مدیریت *

فعالیت های فرهنگی در بسیج و سپاه به مدت 10 سال فرمانده بسیج شهدای خیبر ، مدت 9 سال مسئول پرسنلی حوزه 1 محمد رسول الله (ص) شهرستان دماوند ، 3 سال سرپرست آموزشی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند ، مسئول فعال هیئت امناء مسجد و حسینیه  امام حسین (ع)شهرک امامیه دماوند به مدت 10 سال

فهرست