مدیریت پیش دبستان و دبستان پسرانه دماوند

مدیریت مقطع

جناب آقای علی اصغر نصیبی

سوابق علمی و کاری

متولد سال 1353

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی

آموزگار مقطع ابتدایی 5 سال

مدیریت مقطع ابتدایی 10 سال

کارشناس آموزش نیروی انسانی ، انجمن اولیا و مربیان و اقامه نماز آموزش و پرورش دماوند 12 سال

معاونت پرورشی مقطع ابتدایی 5 سال

مجموعاً 32 سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش

فهرست