🎁🎁 مراسم اهدای جوایز برندگان مسابقات فرهنگی جشنواره مسابقات دهه فجر ،شرکت کنندگان در راهپیمایی ۲۲ بهمن، اعضای گروه سرود، دانش آموزان پایه اول و دورشته ورزشی طناب کشی و طناب زنی در روز یکشنبه ۲۰ اسفندماه جوایزی به دانش آموزان برتر مسابقات فرهنگی ،اعضای گروه سرود که رتبه اول را در جشنواره سرود منطقه کسب نمودند، دانش آموزان پایه اول با همت معلمان آن،شرکت کنندگان در راهپیمایی و همچنین دو رشته ورزشی تقدیم گردید.

فهرست