🔴 اطلاعیه مهم 🔴

منشور قوانین و مقررات دبستان شهدای موتلفه اسلامی با موضوع اولیاء گرامی و دانش آموزان عزیز موارد مهم و کلیدی که رعایت آن به منظور افزایش کیفیت خدمت رسانی و بهره وری از امکانات و فرصت های آموزشی و تربیتی مهم و ضروری می باشد. دبستان شهدای موتلفه اسلامی دماوند

فهرست