برگزاری مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی

برگزاری مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی؛ گرامیداشت دهه مبارک فجر

💚 ویژه دانش آموزان دوره اول و دوم
🤍 به همراه پدر؛ یا پدربزرگ؛ برادر؛ دایی؛ عمو
❤ ۱۳۹۹.۱۱.۲۳

اعلام نتایج گروه های برگزیده مسابقه تیراندازی با تفنگ بادی گرامیداشت دهه مبارک فجر

دانش آموزان دوره اول (پایه های اول؛ دوم؛ سوم)

گروه اول:
آقا سیدمحمدصالح ابوالقاسمی؛ پایه اول. همراه با پدر محترم آقای سیدحسین ابوالقاسمی.
امتیاز: ۳۶

گروه دوم:
آقا سیدمحمدکیارش نوربخش؛ پایه دوم.
همراه با عموی محترم آقای سیدمجید رضی.
امتیاز: ۳۳

گروه سوم:
آقا سیدمحمدمتین فردانش؛ پایه اول. همراه با پدر محترم آقای سیدمهدی فردانش.
امتیاز: ۲۷

فهرست