ابلاغ برنامه های پرورشی در خصوص مراسمات وبرنامه های ایام ماه محرم وصفر به مدیر محترم مدرسه در چهار محور:
۱.برگزاری مجالس روضه و عزاداری و سخنرانی
۲.ایجاد معرفت حسینی وآشنایی مخاطبان با اهداف و دستاوردهای قیام امام حسین علیه السلام در کنار شور حسینی
۳.برگزاری مسابقات متنوع وآموزنده
۴.تشکیل هیئت دانش آموزی
و تصمیمات و برنامه های اساسی و مهم دیگر با استفاده از رهنمود های مدیر محترم ، که امید است مورد عنایت الهی قرار بگیرد و بازدهی ارزشمندی داشته باشد.

فهرست