برگزاری اردوی تفریحی تیزآب دماوند با استقبال گرم وحضور پرشور دانش آموزان و همکاران ارجمند در روز یکشنبه ۲مرداد ماه همراه با بازی ها ومسابقات شاد و مفرح روز دلپذیری را برای شرکت کنندگان رقم زد.

فهرست