مراسم معرفی و گفتگوی کاندیدای محترم انتخابات شورای دانش آموزی سال تحصیلی۱۴۰۳-۱۴۰۲ ، بیان اهداف و برنامه های خود ، همچنین انتخابات شورای دانش آموزی دوشنبه ۸ آبان همزمان با فرارسیدن هفته یادواره حبیب و روز دانش آموز برگزار گردید.

ادامه جلسه گفتمان کاندیدای شورای دانش آموزی جهت معرفی و بیان اهداف خویش، برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی از پایه اول تاششم

فهرست